Bezeichnung
Auf Lager
Verfügbar
Bestellt
Verfügbar ab
Kode
Beschreibung
Bild
Solax G4 X3-Hybrid-8.0-M, ohne Wifi 3.0 P
2
0
-
-
G-21b-408m
3-phasig, PVIN 12000Wp, 180-650V Batt.
G-21b-408m.jpg
Aspire ASP 11 kW
1
1
-
-
G-610-512
Solar-Tauchpumpenansteuerung 3f
G-610-512.jpg
Aspire ASP 2.2 kW
8
8
-
-
G-610-510
Solar-Tauchpumpenansteuerung 3f
G-610-510.jpg
Axpert GPRS Box
3
3
-
-
G-610-68
für Axpert Geräte
G-610-68.jpg
Axpert KING Rack 5K-48V (Relais, MPP, PAR)
14
0
-
-
G-610-187
1-phasig, PVIN 4000Wp, MPP-Regler, UPS-Funktion (0ms), BMS IF, BT
G-610-187.jpg
Axpert KS 4K-48 (PAR)
1
1
-
-
G-610-04
1-phasig, PVIN 2400Wp, PWM Regler, AC Bypassfunktion
G-610-04.jpg
Axpert KS 5K-48 (PAR, 64VDC)
6
0
-
-
G-610-05
1-phasig, PVIN 2400Wp, PWM Regler, AC Bypassfunktion
G-610-05.jpg
Axpert MAX 3.6K-24 (Relais, MPP)
9
0
-
-
G-610-46
1-phasig, PVIN 4000Wp, MPP 450VDC, AC Bypassfunktion,APP
G-610-46.jpg
Axpert MAX 7.2K-48 (Relais, MPP, PAR)
6
0
-
-
G-610-47
1-phasig, PVIN 2x4000Wp, 2xMPP 450VDC, AC Bypassfkt., BMS IF,APP
G-610-47.jpg
Axpert MAX E 11k-48 (Relais, MPP, PAR)
10
0
-
-
G-610-41E
1-phasig, bypas AC, BMS, APP
G-610-41E.jpg
Axpert MAX II 8k-48 (Relais, MPP, PAR)
7
0
-
-
G-610-48II
1-phasig, PVIN 2x4000Wp, 2xMPP 450VDC, bypas AC, BMS, APP
G-610-48II.jpg
Axpert MKS 5K-48 DUO (Relais, MPP, PAR)
13
0
-
-
G-610-17
1-phasig, PVIN 2x3000Wp, 2x MPP-Regler, AC Bypassfkt.
G-610-17.jpg